3

เลือกสีที่เหมาะกับ Style ของคุณ

เลือก Type ให้เหมาะกับพื้นที่ของคุณ

Wine Cooler

         ตู้แช่ไวน์ ให้คุณได้จัด function การวางตู้ได้อย่างอิสระ ด้วยขนาดของตู้ต้องการความลึกตู้เพียง 0.60 ม. เท่านั้น ทำให้ได้อารมณ์แบบใหล้ชิดกับไวน์ของคุณ


Wine Cellar

          ห้องแช่ไวน์ ด้วยขนาดของห้องที่มีขนาดใหญ่ จำเป็นที่คุณจะต้องจัดพื้นที่ให้เพียงพอต่อขนาดของห้อง ความลึกของห้องต้องการเริ่มต้นที่ 1.40 ม.เพื่อความสะดวกในการหยิบ และจัดวางขวดไวน์ ยังรวมถึงความปลอดภัยในระวางการ walk-in เข้าไปภายในตัวห้องอีกด้วย

Wine cellar under stair

.          ห้องแช่ไวน์ใต้บันได การจัดวางใต้บันไดเป็นการจัด function นึงเพื่อให้เกิดการใช้พื้นที่ที่มีอย่างจะกัด และด้วยข้อจำกัดทางพื้นที่ทำให้เลือกการตกแต่งบันไดด้วย wine cellar ทำให้ห้องมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น