Cold Cuts & Dry Aged

Dry Aged :
ห้องเก็บรักษาเนื้อ หรือ Dry Aged เป็นที่มีความพิเศษที่ได้รับการออกแบบโดยผู้เชียวชาญ ซึ่งทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าเนื้อของท่านจะมีความนุ่ม และรสชาติที่ลุ่มลึก 

Cold cuts Show case
            ตู้โชว์เนื้อที่มีความหรู่หรา และสามารถกำหนดวัสดุเพื่อให้เข้ากับพื้นที่ของลูกค้า และยังมีความสามารถในการเก็บอาหารให้มีความพร้อมสำหรับการทำเมนูสุดพรีเมี่ยม.
           .การออกแบบระบบที่ทำให้เสียงเบาด้วยเทคโนโลยีการผลิตความเย็นจากบราซิล ทำให้ตอนเครื่องทำงานมีเสียงที่รบกวนน้อยกว่า และยังประหยัดไฟมากกว่า แต่ยังคงประสิทธิ์ภาพสูงสุด

บริษัท อติเทพ2523 เป็นผูเชี่ยวชาญด้านความเย็นที่มีประสบการณ์ทำงานมากว่าทศวรรษ ทำให้คุณมั่นใจในประสิทธิ์ภาพของผลิตภัณฑ์ ทุกตัวมีการทดสอบคุณภาพและเดินเครื่องก่อส่งมอบ.