บริษัท อติเทพ 2523 จำกัด           

        ก่อตั้งขึ้นเมื่อ มีนาคม 2555 ให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และงานส่งเสริมการขาย ให้คำปรึกษา ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง อีกทั้งยัง รับงานตกแต่ง-ต่อเติม วางระบบไฟฟ้า ระบบทำความเย็น ระบบทำความร้อน ตู้แช่ ห้องเย็น ห้องแช่ไวน์ ตู้แช่ไวน์ เครื่องครัวสแตนเลส เครื่องใช้สแตนเลสสตีล ทางทีมงาน อติเทพ2523 ประกอบด้วยดีไซน์เนอร์ วิศวกร โฟร์แมน ช่างฝีมือเฉพาะด้าน 

       ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 10 ปี ผลงานที่ออกมาล้วนแล้วแต่สร้างความพึ่งพอใจให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นในด้านการให้คำปรึกษา การออกแบบ การเขียนแบบ การก่อสร้าง และการตกแต่ง-ต่อเติม งานระบบไฟฟ้า-ประปา ระบบเครื่องปรับอากาศ ผลิต-ติดตั้งตู้แช่ต่างๆ โดยเฉพาะตู้และห้องแช่ไวน์ โดยยึดถือความต้องการของลูกค้า และความพึงพอใจเป็นหลัก

กระบวนการทำงานของ Artitep2523

ทำภาพ Perspective เสนอลูกค้า

ทำแบบเพื่อขึ้นชิ้นงาน

ตัดชิ้นงานด้วยนระบบ CNC Laser cutting

พับชิ้นงานด้วยเครื่องพับ Hydraulic

ฉีดอัด Polyuliten Foam เพื่อทำแผ่นฉนวน (ผนัง พื้นและเพดาน)

ประกอบชิ้นงาน

ประกอบและ Test ระบบก่อนทำการส่งมอบและติดตั้ง

ประกอบติดตั้ง

ส่งมอบ wine cellar

           บริษัท อติเทพ 2523 จำกัด มีทีมงานที่มีความสามารถมีประสบการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน ให้ออกมาทันสมัย ตามความนิยมของยุคสมัย หรือว่าจะสร้างออกมาให้ร่วมสมัย ผลงานที่ออกมาจะต้องมีคุณภาพ มีความสวยงาม ความมั่นคง ส่วนในเรื่องของงบประมาณ ราคา เริ่มต้นด้วยงานออกแบบ-เขียนแบบ เราจะคิดราคา ที่ต่ำกว่าท้องตลาด การก่อสร้างค่าวัสดุ-อุปกรณ์ จะเป็นราคาที่ตรงตามท้องตลาด ทางด้านค่าแรงจะเป็นราคาที่เป็น อัตรากลางในการก่อสร้าง ทำให้ราคาสามารถ ยืดหยุ่นได้ หลังก่อสร้างเสร็จทางเรามีการประกันงาน เพื่อให้ประโยชน์แก่ลูกค้าให้มากที่สุด


            “สร้างผลงานที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุด และต้องเพิ่มยอดขายให้กับลูกค้าได้” ด้วยความรู้ความสามารถ ของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละแผนก เพื่อประสิทธิภาพในผลงาน ที่สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้ระบบ ” ONE STOP SERVICE” เพื่อให้สามารถ บริหารงบประมาณ ให้ลูกค้าได้อย่างมีคุณค่า ควบคุมดูแลทางด้านเวลา และคอนเซพท์ของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยขั้นตอนการทำงานที่ไม่ซับซ้อน