ส่วนประกอบของ Wine Cellar ของอติเทพ2523

ส่วนประกอบของกระจก

กระจกแบบมีฮีตเตอร์ (Heated Glass) ป้องกันไอน้ำเกาะ 100%

ส่วนประกอบของประตูกระจก

กรอบเฟรมประตูฉีดโฟมมีฉนวนกัน Condense และกระจกแบบมีฮีตเตอร์ (Heated Glass) ป้องกันไอน้ำเกาะ 100%